Skip Navigation Links.
 
折疊式配綫板高速傳送用電纜YFB10系列
  YFB10系列
 
特點
  * 0.5mm針距,差動LVDS平衡100Ω電纜
詳述
 
材質
 

Copyright © YAMAICHI ELECTRONICS HONG KONG Ltd.