Skip Navigation Links.
 
折疊式配綫板高速傳送用電纜YFB07系列
  YFB07系列
 
特點
  * 0.6mm針距,差動LVDS平衡100Ω電纜
  * 快速鎖緊結構
  * 帶有防止倒插功能
  * 適用於高速信號傳送(使用實績:500Mbps~3.3Gbps)
詳述
 
材質
 

Copyright © YAMAICHI ELECTRONICS HONG KONG Ltd.